امکان دسترسی و دانلود پایان‌نامه‌های دکتری دانشکده معماری و شهرسازی

بنا برگزارش معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، به منظور بهره مندی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران از دستاورد های علمی دانشکده، بنا بر مصوبه شورای دانشکده مقرر گردبد پایان‌نامه‌های دانشجویان دکتری در سایت این دانشکده با امکان دانلود و دسترسی باز، بارگذاری شوند.

در همین راستا علاقه مند می توانند از درگاه ایجاد شده در صفحه سایت دانشکده از این مزیت استفاده نمایند.

شایان ذکر است این قابلیت در سایت انگلیسی دانشکده نیز قابل استفاده علاقه مندان می باشد.