معاون فنی وپژوهشی دانشکده خبر داد

 

به گزارش معاون فنی و پژوهشی دانشکده علوم پایه : ۳۰ ام فروردین در زادروز دانشمند فرزانه ایرانی “حکیم جرجانی” و روز آزمایشگاه دکتر میرزایی رئیس دانشکده از پرسنل آزمایشگاههای شیمی و فیزیک دانشکده تقدیر کرد؛

وی در پیامی بدین شرح روز آزمایشگاه را تبریک گفت:

فرارسیدن ۳۰ فروردین، سالروز تولد حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی و روز آزمایشگاه، فرصت خوبی است تا از تلاش اثربخش و زحمات پرسنل آزمایشگاه های فیزیک و شیمی تقدیر و تشکر به عمل آید. خدمات شما در این عرصه نقش تاثیرگذاری در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده خواهد داشت و این مهم جز با تعهد و توانمندی شما حاصل نخواهد شد.

گفتنی است رییس محترم دانشکده طی مراسمی با اهداء تندیس دانشکده به پرسنل آزمایشگاهها از زحمات ایشان تقدیر کردند و بر لزوم توجه به ایمنی در آزمایشگاه ها تاکید داشتند