وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی عنوان کرد

دانشگاه شهید رجائی به عنوان هیات اندیشه ورز و اتاق فکر وزارت آموزش و پرورش است

در گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی که صبح روز سه شنبه سوم مهرماه در اردوگاه شهید باهنر برگزار گردید، پس از ارائه گزارش عملکرد رئیس دانشگاه شهید رجائی، وزیر آموزش و پرورش با چشمگیر خواندن دستاوردهای دانشگاه شهید رجائی در سالیان اخیر، افزود: به دست آوردن این دستاوردها در این شرایط سخت کار ساده ای نیست و نشان دهنده تلاش مضاعف همه مدیران دانشگاه بوده است.  در فراز دیگری از سخنان مقام عالی وزارت، از دانشگاه شهید رجائی به عنوان هیات اندیشه ورز و اتاق فکر آموزش و پرورش یاد کرد و تلاش بیشتر دانشگاه را در اجرایی ساختن سند تحول بنیادین خواستار شد. وزیر آموزش و پرورش با ذکر این نکته که لازم است نحوه اداره آموزش و پرورش متحول شود نقش دانشگاه شهید رجائی را مهم ارزیابی نمود و بر لزوم ایجاد خلاقیت در همه عرصه ها تاکید نمود. دکتر بطحایی به منظور اصلاح ساختارهای عملیاتی افزود: لازم است در دانشگاه شهید رجائی کارگروهی به عنوان اتاق فکر و هیات اندیشه ورز تشکیل گردد و در جهت رفع مشکلات وزارت آموزش و پرورش و تحول در محتوا و متن برنامه ها اقدام نماید.

بر اساس این گزارش انتظارات معطوف به دانشگاه شهید رجائی در دو محور تربیت نیروی انسانی و تحصیلات تکمیلی و پژوهش را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
الف) تربیت نیروی انسانی
۱) تامین نیروی انسانی (معلم های حوزه فنی و حرفه ای) عالم و فرهیخته در طراز جمهوری اسلامی ایران برای نظام تعلیم و تربیت کشور مطابق مأموریت تعریف شده در سند راهبردی مصوب دانشگاه (این بخش یعنی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، یکی از زیر نظام های مهم سند تحول آموزش و پرورش نیز می باشد)
۲) ارتقأ سطح علمی و مهارتی دبیران مخصوصا حوزه فنی و حرفه ای از طریق دوره های کوتاه مدت و ضمن خدمت
۳) ضرورت بر قراری تعاملات بین المللی مخصوصاً با کشورهای اسلامی به منظور امکان تحصیل و ارتقأ معلمین مورد نیاز این کشورها که می توانند به عنوان سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور شان باشند
۴) برنامه ریزی، طراحی و راه اندازی دوره ها، رشته های جدید و دانشکده های مورد نیاز، مطابق برنامه های تدوین شده در کتب درسی
۵) بازنگری و به روز رسانی برنامه های درسی تربیت معلم در حوزه فنی و حرفه ای
۶) استفاده از همه ظرفیت های دانشگاه جهت توانمند سازی نیروهای شاغل وزارت متبوع ازجمله دوره های آموزشی از راه دور
۷) دانشگاه شهید رجایی می بایست در جهت رسیدن به سطح اول دانشگاه های کشور مبتنی بر مأموریت خود (تربیت دبیر فنی و حرفه ای) و به عنوان یک دانشگاه نمونه و الگوی نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) نقش آفرین باشد.

ب) تحصیلات تکمیلی و پژوهش
بخش پژوهش و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه می بایست به عنوان یک بازوی توانمند باعث تقویت و استحکام بنیان¬های علمی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و در دیدگاه وسیع تر درسطح کشور باشد. همچنین تحصیلات تکمیلی برای دانشگاه یکی از ابزارهای مهم به روز ماندن سطح علم و دانش اساتید این دانشگاه است و لکن نکته حائز اهمیت هدفمند کردن تولیدات علمی و رساله های آن می باشد و از جمله نمودهای فعالیت تحصیلات تکمیلی می تواند شامل موارد ذیل باشد:
۱) رفع نیاز های علمی و پژوهشی وزارت آموزش و پرروش با نیاز محور نمودن پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی
۲) هدفمند کردن پژوهش ها و رساله های دوره تحصیلات تکمیلی برای دست یابی به مرجعیت علمی مخصوصاً درراستای مأموریت دانشگاه (حوزه فنی و حرفه ای)
۳) آینده پژوهی آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت در کشور
۴) دانشگاه شهید رجایی می بایست در حوزه فنی و حرفه ای محور مدیریت دانش در نظام تعلیم و تربیت باشد و در این حوزه مرجعیت علمی کسب نماید
۵) دانشگاه می بایست به تعبیر مقام معظم رهبری الگوی مجسم علم نافع باشد و فرآیند تولید علم به ثروت سرآمد باشد