در نشست هیات رئیسه دانشگاه مصوب شد

 تشکیل کمیته ویژه پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق شعار سال جاری و حمایت از کالای ایرانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نشست هیات رئیسه دانشگاه شهید رجائی که در روز دوشنبه بیستم فروردین ماه در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار گردید، مقرر شد کمیته ای ویژه به منظور تحقق شعار سال جاری با عنوان “حمایت از کالای ایرانی” تشکیل گردد و ضمن سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت های مرتبط دانشگاه، نسبت به ارائه گزارش های ماهیانه و مستمر به هیات رئیسه دانشگاه اقدام نماید. .

بر اساس این گزارش، ریاست دانشگاه ضمن تاکید بر لزوم هدفمند نمودن کلیه فعالیت های دانشگاه و افزایش بهره وری و با هدف حمایت از کالاهای ایرانی، به طور موکد ازاعضای هیات رئیسه خواستند نسبت به این مهم بیش از پیش اهتمام داشته باشند. دکتر حمید رضا عظمتی با تاکید بر نقش بسیار منحصر به فرد دانشگاه شهید رجائی در تامین نیروی انسانی متخصص، متعهد و فنی مورد نیاز جامعه و خصوصاً وزارت آموزش و پرورش و اهمیت جایگاه آن در فرهنگ سازی استفاده از کالاهای ایرانی، متذکر گردید که برای فرهنگ سازی مناسب لازم است ابتدا از خودمان و از مجموعه شریف دانشگاه شهید رجائی آغاز کنیم و با کمک کلیه اساتید، پرسنل و دانشجویان عزیز و به خصوص دانشجومعلمان در ترویج عملی استفاده از کالاهای ایرانی همت گماریم.

همچنین در این نشست مصوب گردید حوزه های ستادی دانشگاه نسبت به ارائه برنامه های خود در راستای تحقق عملی و قابل لمس شعار سال به صورت همه جانبه و در محورهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، مالی و اداری اقدام نمایند و در این خصوص تدابیر و سیاست گذاری های مناسب را تعیین و نسبت به ارائه گزارش های آن در نشست های آتی هیات رئیسه اقدام نمایند.