رییس دانشگاه در مراسم هفته پژوهش: لزوم توجه بیشتر به کاربردی کردن پژوهش ها و تعامل بیشتر برای حل مشکلات وزارت متبوع

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ مراسم گرامی داشت هفته ملی پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجائی به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد.

در بخش های آغازین این مراسم، آقای دکتر عطمتی رئیس دانشگاه به موضوعات راهبردی در حوزه پژوهش و فناوری پرداخت. وی مسیر رشد دانشگاه را به عنوان یک دانشگاه تربیت معلم مطلوب دانست و دستاوردهای سال های اخیر دانشگاه را در حوزه های مختلف علم و دانش گواهی بر این موضوع برشمرد.

دکتر عظمتی با اشاره به لزوم بر تولید دانش افزود: مدل آموزش و تربیت یک معلم را می توان به سه بخش طبقه نمود که دانشگاه مأموریت دارد دانشجویان را در این سه مسیر توانمند سازد. این بخش ها شامل:

  • دانش تخصصی،
  • دانش تعلیم و تربیت(صلاحیت های معلمی)،
  • و امور تربیتی و فرهنگی

است. که می بایست توسعه و توجه متوازن داشته و در هر سه حوزه مسئولین دانشگاه به آن اهتمام داشته باشد. بدین معنی که یک معلم می بایست در حوزه دانش تخصصی خود به حد کفایت بداند و در حوزه تعلیم و تربیت نیز مسلط به مهارت و دانش (دروس صلاحیت معلمی) این حوزه باشد، و در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز سرآمد باشد بگونه ای که الگویی برای دانش آموزان خود به لحاظ اخلاق و رفتار اجتماعی باشد.

لذا پرداختن به موضوعات دانش و تولید آن برای یک دانشگاه تربیت معلم امری است بایسته که می باید همواره در دستور کار اساتید و دانشجویان باشد. وی افزود: اساتید با ابزار تولیدات علمی است که می توانند دانش روز را کسب نموده و ان به دانشجو معلمان نیز انتقال دهند.

ایشان افزودند: با نگاهی به آمار و اخبار بخصوص در سال های اخیر می توان دریافت که خوشبختانه دانشگاه در این مسیر یعنی توانمند سازی خود در حوزه دانش تخصصی، موفق عمل نموده، ورود دانشگاه شهید رجائی در رتبه بندی های معتبر جهانی مانند تایمز ، قرارگیری نام اعضای هیات علمی دانشگاه در فهرست ۲% دانشمندان برتر جهان، قرار گیری نام اساتید در فهرست سرآمدان علمی کشور که همه برای نخستین بار در تاریخ دانشگاه اتفاق افتاده همگی شاهدی بر این مدعا می باشند.

دکتر عظمتی افزود، نباید به پژوهش نگاه کمی داشت و به آن در حد نوشتن مقالات بسنده نمود، پژوهش می بایست اثر بخش و مفید باشد و بتواند مشگلی از مشگلات کشور را حل نماید، یا به تعبیر مقام معظم رهبری تولید علم می بایست نافع باشد.

وی در همین راستا، با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به کاربردی کردن پژوهش ها و تعامل بیشتر برای حل مشکلات وزارت متبوع، به سه دستاورد پژوهشی تقاضا محور دانشگاه در سال جاری اشاره کرد که در سطح ملی به سفارش حوزه های مختلف وزارت آموزش و پرورش به انجام رسیده و نمونه هایی از مصادیق علم نافع می باشد چرا که نتایج این پژوهش ها مستقیم در سطح ملی قابل بهرداری و استفاده است. و بعضاً نیز هم اکنون مورد بهره برداری قرارگرفته است.

این طرح ها شامل:

طرح کنترل چاقی دانش آموزان به سفارش معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش که توسط دانشکده علوم ورزشی به انجام رسید

طرح بررسی و آسیب شناسی افت تحصیلی در حوره علوم پایه که به سفارش مرکز سنجش وزرات آموزش و پرورش و به همت دانشکده علوم پایه و علوم انسانی به انجام رسیده است

و طرح تدوین ضوابط و مقررات طراحی کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دارالقرآن ها و مراکز فرهنگی که به سفارش سازمان نوسازی مدارس و توسط دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی به انجام رسیده است

مراسم گرامی داشت پژوهش که بصورت مجازی و با استفاده از سامانه آموزش از راه دور برگزار گردید، در ادامه با سخنرانی میهمان برنامه و معرفی اساتید و دانشجویان برتر حوزه پژوهش دانشگاه ادامه یافت.