در شورای فرهنگی دانشگاه شهید رجایی منصوب شد

پایش پیوسته حجاب و عفاف در دانشگاه با حضور تشکل های دانشجویی و نهادهای فرهنگی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صبح امروز ۳۰/۲/۹۸ جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با محوریت حجاب و عفاف برگزار شد. در این جلسه مباحث تخصصی در خصوص ارتقاء حجاب و عفاف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. همه اعضای جلسه در خصوص وضعیت مطلوب حجاب و عفاف در دانشگاه اتفاق نظر داشتند لیکن با توجه به رسالت خطیر دانشگاه در وظیفه تربیت معلم ضرورت دارد زمینه ارتقاء وضعیت حجاب و عفاف همچون گذشته تقویت و فعال گردد. در این جلسه نمایندگان تشکل های دانشجویی نیز آمادگی خود را اعلام کرده و در این باره بر نقش الگوی اساتید و کارکنان دانشگاه تاکید کردند. در پایان جلسه مقرر شد ضمن تلاش برای فضاسازی بهتر دانشگاه با هدف ارتقاء وضعیت حجاب و عفاف اقدامات لازم صورت پذیرد.