در دهمین سمینار پیل سوختی ایران تاکید شد

تاکید بر حمایت اثربخش از پژوهش در فنآوری پیل سوختی برای نیل به تجاری سازی آن در کشور

چهارشنبه ۱ اسفندماه دهمین سمینار پیل سوختی ایران با مشارکت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و انجمن الکتروشیمی ایران در دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید رجائی برگزار شد.

11

دکتر رسول عبداله میرزائی دبیر دهمین سمینار پیل سوختی ایران ضمن بیان این مطلب افزود: فناوری پیل سوختی نویدبخش تلاشی نو در راستای تامین انرژی مبتنی بر واکنش های الکتروشیمایی در مسیر پیشرفت پایدار با درنظرگرفتن الزامات محیط زیستی می باشد. امروزه کاربرد این فناوری در جهت تامین رفاه و آسایش برای انسان از جهات گوناگون مورد توجه محققین این حوزه قرار گرفته که بروندادهای علمی و پژوهشی فعالیت های انجام شده به منظور تجاری سازی آن، در اختیار جامعه قرار گرفته است.

دکتر میرزایی مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود: بررسی مقالات منتشره نشان می دهد که در طول سال های اخیر تمرکز بیشتر  محقیقن در این فناوری بر روی پیل های سوختی پلیمری و اکسید جامد بوده است. با این حال در سال های اخیر نرخ رشد مقالات منتشره در جهان در این فناوری کاهش یافته است. در کشور ما نیز تمرکز بیشتر مقالات منتشره بر روی پیل های سوختی پلیمری و اکسید جامد بوده که بررسی کمی مقالات منتشره کشور با کلید واژه پیل سوختی در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی در پایگاه جهانی SCOPUS  وضعیت مطلوبی را نسبت به سایر کشورها در جهان نشان می دهد ( رتبه سیزدهم ). با این حال توجه به کاهش نرخ رشد مقالات منتشره در این حوزه فناوری نشان می دهد که توسعه فناوری پیل سوختی نیازمند نگاهی متفاوت و خلاقانه از طرف محققین به طراحی و ساخت اجزای سیستم های پیل سوختی از قبیل الکتروکاتالیست، الکترود و … می باشد تا در مسیرهای پژوهشی جدید بتوان شاهد نرخ رشد افزایشی در بروندادهای علمی و پژوهشی به منظور تجاری سازی این فناوری بود که می تواند کاربردهای جدیدی را هم برای آسایش انسان ها تعریف نماید.

به گفته میرزایی سمینار پیل سوختی تلاش می کند تا با فراهم آوردن فضای تبادل اندیشه در راستای موارد ذکر شده، به تجاری سازی فنآوری پیل سوختی در کشور کمک نماید. برای این منظور پیشنهاد می شود که سازمان های مرتبط با این فنآوری ضمن حمایت از برگزاری سالانه این سمینار، زیرساخت های حمایتی لازم را در جهت ساماندهی پژوهش به منظور حرکت در مسیر نقشه راه پیش بینی شده برای نیل به تجاری سازی این فنآوری را انجام دهند.

همچنین دکتر معصومه قلخانی دبیر علمی دهمین سمینار پیل سوختی ایران گفت: طبق فراخوان اعلام شده برای ارسال مقالات به دبیرخانه همایش در راستای محورهای ذکر شده، مقالات رسیده به دبیرخانه همایش در کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت. طبق تصمیم اخذ شده در کمیته علمی سمینار از افراد متخصص در راستای محورهای سمینار دعوت به عمل آمد تا به عنوان سخنران مدعو در دهمین سمینار پیل سوختی ایران در روز چهارشنبه ۱ اسفندماه به ارائه سخنرانی بپردازند و مقالات ارسالی پذیرفته شده به صورت پوستر در سمینار ارائه گردید که ارزش علمی مقالات ارائه شده به دو شیوه سخنرانی و پوستر یکسان بود.

از جمله این افراد پروفسور حسین غریبی (ریاست انجمن الکتروشیمی ایران )؛ دکتر کاظم محمدزاده،  دکتر سهیلا جوادیان، دکتر علی غفاری نژاد، دکتر سید مرتضی موسوی خوشدل، دکتر سید مجید رهگشا، دکتر مهدی خیرمند و دکتر داریوش سمنانی سخنرانی کردند.

44

میرزایی در ادامه خاطرنشان کرد: لازم است از همراهی ریاست محترم و معاونین “پژوهش و فنآوری” و “اداری و مالی” دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در برگزاری این سمینار تشکر می کنم. علاوه بر آن ضروری است از زحمات اعضای کمیته علمی ، اجرایی و دبیرخانه  سمینار تشکر کرد.

همچنین دکتر رویا مجیدی دبیر اجرایی دهمین سمینار پیل سوختی ایران گفت: انجمن الکتروشیمی ایران با توجه به اهمیت موضوع انرژی، سمینار پیل سوختی را تقریبا سالانه برگزار می کند و دانشکده علوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میزبان ۶ سمینار از ده سمینار برگزار شده می باشد که نشان دهنده اهتمام این دانشگاه در مسیر نقشه جامع علمی کشور در موضوع انرژی می باشد..

همچنین در مراسم اختتامیه سمینار مذکور از مقالات برتر که به شیوه پوستر ارائه شد، تقدیر به عمل آمد که بدین شرح است:

سید محمد مهدی برزگری

          Optimization of the contact pressure distribution in PEM fuel cells

مریم جعفری

Iron-Nitrogen co-Doped Porous Carbon Derived from ZIFs as an Effective ORR Electrocatalysts

مظاهر رحیمی اسبویی

Experimental Study of Water management in H2/O2 PEMFC Stack with Specific Design

سید محمد سید باقری

Silica Protection of Zeolitic Imidazolate Framework (ZIF)/GO Composite as High Activity Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction