در حاشیه نشست شورای دانشگاه صورت گرفت

مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و رییس دانشکده مهندسی مکانیک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه شورای دانشگاه مورخ ۹۶/۸/۱ از زحمات و خدمات ارزنده جناب آقای مهندس محمدحسین نیکونژاد که پیش از این در سمت معاون فرهنگی و اجتماعی و جناب آقای دکتر غلامحسن پایگانه که پیش از این جلسه در سمت رییس دانشکده مهندسی مکانیک بودند، توسط ریاست دانشگاه  تقدیر به عمل آمد. لازم به ذکر است که دراین جلسه جناب آقای دکتر روشن احمدی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و جناب آقای دکتر جواد کدخداپور به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی مکانیک معرفی و ابلاغ خود را از دست ریاست دانشگاه دریافت نمودند.