در جلسه هیات رئیسه مطرح شد

حفظ کرامت ایران و انقلاب در برابر آمریکا مهمترین هدف برای دانشگاهیان است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حمیدرضا عظمتی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و تشکر از برگزاری شایسته ایام بزرگداشت مقام معلم، بر حفظ نظم مالی و مدیریت هزینه ها در دانشگاه تاکید نمودند و ضرورت حذف هزینه های غیرضروری را یاداور شدند. ایشان در خصوص شرایط حاکم بر کشور و نیز زیاده خواهی آمریکا گفت: در شرایطی قرار داریم که بین عزت و غرور ملی کشور و قبول زورگویی های آمریکا، باید حتما یکی را انتخاب کنیم و عقل سلیم حکم میکند که در برابر این زورگویی باید ایستاد و اجازه نداد دنیای استکبار با اهرم اقتصاد، عزت ایران را هدف بگیرد د البته میتوانیم با مدیریت صحیح اقتصادی و بدون هیچگونه تنشی امور را انجام دهیم.

ایشان همچنین بر ضرورت وجود نشاط در بین دانشجویان تاکید نمودند و یادآور شدند حضور مکرر مسئولین در خوابگاه ها، تقوبت ورزش، تقویت فضای معنوی و قرآنی و فرهنگی میتواند تاثیر فراوان بر روحیه و نشاط دانشجویی داشته باشد.