معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

در پی مشارکت دانشگاه شهید رجائی در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محل نمایشگاه بین المللی تهران، تقدیر نامه ای ز دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دبیر ستاد اجرایی شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دریافت گردید. شایان ذکر است این نمایشگاه از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ آذرماه برگزار گردید که طی برپایی غرفه دانشگاه شهید رجائی، چندین طرح پژوهشی از اساتید دانشگاه به نمایش قرار داده شد. مسئولیت برپایی این غرفه همچون سال های گذشته با حوزه مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه بوده است.