درنشست وزرای كشور های عدم تعهد انجام گرفت

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، روز دوشنبه مورخ ۴اسفند ماه دكتراصغر فاني وزير محترم آموزش وپرورش از غرفه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كه به  عنوان يكي از نمايند هاي اين وزارتخانه در اجلاس وزراي علوم كشورهاي عدم تعهد شركت كرده بود بازديد نموداند.

در اين بازديد مسئولين دانشگاه گزارشي درخصوص امكانات و پتانسيل هاي موجود و تجارب دانشگاه جهت تعاملات بين المللي  خدمت وزير محترم ارائه نموداند.

همچنين در مدت برگزاري اجلاس نيز برخي از وزراي كشورهاي شركت كننده ضمن بازديد از اين غرفه با توانمندي هاي دانشگاه جهت ارتباطات في مابين به كسب اطلاع پرداختند.