کسب جایگاه سوم در بین موسسات دارای سرآمد علمی در کشور در سال 98

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال 98 نیز اقدام به انتخاب محققان برتر کشور بعنوان سرآمد علمی کرده است. در این بین دانشگاه شهید رجایی با کسب 3063 امتیاز پس از دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه دانشهای بنیادی (به ترتیب با 9258 امتیاز و 3516 امتیاز) بالاتر از دانشگاه هایی چون تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و … در رتبه سوم این فهرست جای گرفت.

این موفقیت ارزشمند را به جامعه دانشگاهی تبریک میگوییم.