انجمن علمی برق خبر داد

درخشش دانشجویان دانشکده مهندسی برق در جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی برق عنوان “شایسته تقدیر” در بخش محتوای دیجیتال در یازدهمین جشنواره ملی حرکت را کسب نمود. اینک که در ” یازدهمین جشنواره ملی حرکت” شاهد نمایش و درخشش دانشجویان در عرصه های مختلف علمی هستیم، بر خود لازم می دانیم از تلاش های بی دریغ، نوآوری و تلاشگری های این دانشجویان سپاسگزاری نماییم.

jashnvare-harekat

20190127_081755