در آخرین رتبه بندی موضوعی تایمز به دست آمد؛ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در بین بهترین های دنیا

به گزارش دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل، این دانشگاه در رتبه بندی موضوعی تایمز برای دومین سال پیاپی در حوزه “علوم فیزیکی” (نجوم و اخترفیزیک، شیمی، کریستالوگرافی، علوم زمین، ریاضیات و آمار، هواشناسی و علوم جوی، فناوری نانو، علوم فیزیک پلیمر، علوم فیزیک و سایر موضوعات)، در میان ۱۲۲۷ دانشگاه از سراسر جهان، موفق به کسب رتبه ۸۰۱-۱۰۰۰ شد. دکتر قربانی افزود، بر اساس رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تایمز در حوزه “علوم فیزیکی”، دانشگاه شهید رجایی از میان ۳۹ دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی،  در بازه ششم کشور و در میان دانشگاه های جامع در بازه پنجم کشور قرار گرفته است.

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۱۴۰۰۰۶۲۷۰۴