دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

ارتقای مرتبه چهار نفر از اعضای هيات علمي دانشگاه

 • به گزارش روابط عمومي و به نقل از دبير هيات مميزه دانشگاه در جلسه مورخ ٢٢ آذر ماه چهار نفر از اعضأ هيات علمي به مرتبه دانشياري و استادي ارتقأ يافتنداسامي اساتيد به شرح ذيل مي باشد:

   دكتر مهرداد نوري خواجوي از دانشكده مهندسي مكانيك به درجه دانشياري

   دكتر نصور باقري از دانشكده مهندسي برق به درجه دانشياري

   دكتر محمود صيفوري از دانشكده مهندسي برق به درجه دانشياري

   دكتر یوسف فرزان نهاد از دانشكده علوم پايه بِه درجه استادي

  براي ايشان  از خداوند متعال آرزوي توفيقات روز افزون داريم.