سی و دومین نشست هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد

سی و دومین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی (هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجائی)، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹ سی و دومین نشست هیات ممیزه، به عنوان ششمین جلسه هیات ممیزه در دور سوم در سالن شهید باهنر تشکیل گردید.

در این نشست پرونده های ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری، از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی، پژوهشگاه مطالعات و دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در این جلسه آقای دکتر مجید شاهقلی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

ضمن تبریک از خداوند متعال برای ایشان توفیقات روز افزون خواستاریم.