دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

سی امین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی (هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجائی)، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ سی امین نشست هیات ممیزه، به عنوان چهارمین جلسه هیات ممیزه در دور سوم در سالن شهید باهنر تشکیل گردید. در این نشست پرونده های ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری و از استادیاری به دانشیاری تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی، پژوهشگاه مطالعات و دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در این جلسه آقای دکتر سعید غفارپور جهرمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

ضمن تبریک از خداوند متعال برای ایشان توفیقات روز افزون خواستاریم.