دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

ارتقای مرتبه عضو هيات علمي دانشگاه

به گزارش روابط عمومي و به نقل از دبير هيات مميزه دانشگاه در جلسه مورخ ۱۹ تیر ماه ۹۸، جناب آقای دکتر حامد ارزانی از دانشکده مهندسی عمران به مرتبه دانشياري ارتقأ يافتند.

براي ايشان از خداوند متعال آرزوي توفيقات روز افزون داريم.