دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

ارتقای مرتبه چهار نفر از اعضای هيات علمي دانشگاه

به گزارش روابط عمومي و به نقل از دبير هيات مميزه دانشگاه در جلسه مورخ ٢٢ آذر ماه، جناب آقای دكتر نصور باقري و جناب آقای دكتر محمود صيفوري از اعضأ هيات علمي دانشکده مهندسی برق به مرتبه دانشياري ارتقأ يافتند.

براي ايشان  از خداوند متعال آرزوي توفيقات روز افزون داريم.