دبیر علمی همایش خبر داد

ارائه گواهی ضمن خدمت به شرکت کنندگان در چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه می رساند که طبق هماهنگی انجام شده توسط سرکار خانم مسگرزاده مدیرکل محترم دفتر دوره اول متوسطه معاونت آموزش متوسطه، به معلمین و دبیران محترم شرکت کننده در همایش گواهی ضمن خدمت با عنوان “تدوین گزارش پژوهشی به مدت ۱۲ ساعت” ارائه می گردد.

دبیرخانه همایش