دبیر علمی سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

مقالات پذیرفته شده به شیوه ارائه پوستر در سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در همایش که مقاله آنها به صورت ارائه به شکل پوستر پذیرفته شده است می رساند در روز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه مطابق با کد مقاله ارائه شده در محل های تعیین شده پوستر خود را نصب نمایند تا مورد بازدید شرکت کنندگان محترم همایش و کمیته
داوری مقالات پوستر قرار گیرد

لینک دانلود مقالات پوستر

science-education-conference-_poster-presentation-v.1.pdf (81 دانلود ها)