دبیر علمی سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه خبر داد

اعلام نتایج داوری مقالات سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

به گزارش دبیرخانه سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه و به نقل از دبیرعلمی همایش نتایج داوری مقالات و طرح درس های ارسالی به دبیرخانه همایش در وبگاه و کانال تلگرامی همایش اعلام شده است.شرکت کنندگان محترم می توانند طبق دستورالعمل اعلامی نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نمایند..