دبیر علمی دهمین همایش ملی آموزش از برگزاری کارگاه های تخصصی علوم شناختی خبر داد

دبیر علمی دهمین همایش ملی آموزش و رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر آقای دکتر رضا ابراهیم پور از برگزاری کارگاه های تخصصی مرتبط با علوم شناختی در دهمین همایش ملی آموزش خبر داد. این کارگاه ها شامل «کارگاه ثبت و تحلیل سیگنال EEG» و «کارگاه سایکوفیزیک بینایی» است. شایان ذکر است دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دارای آزمایشگاه مجهز علوم شناختی است که دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در آن مشغول انجام آزمایش های بنیادی و کاربردی مرتبط با علوم شناختی هستند.

r_24_180206152614