دبیر سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه خبر داد

برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پایه ، سومین جلسه شورای سیاستگذاری سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه ، عصر روز چهارشنبه ۲۰دی ماه ۹۶ در محل دفتر معاونت متوسطه وزارت آموش و پرورش برگزار شد

در این جلسه در رابطه با نحوه اجرای همایش، تدوین برنامه زمان بندی همایش و… بحث و گفتگو شد. همچنین مقرر شد شرکت کنندگان محترمی که نسبت به تکمیل ثبت نام خود تا تاریخ ۲۰بهمن ماه سال جاری اقدام کنند از امکان اسکان رایگان در روزهای برگزاری همایش بهره مند گردند.

%d8%b4%d8%b3%db%8c