دبیرخانه هیأت حمایت کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار می کند

دومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی با عنوان «نقش زنان در خانواده و توسعه» توسط خانم دکتر حمیدی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی روز یکشنبه ۲۱ آبان از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ در سالن شهید باهنر برگزار می شود.

از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می شود در این رویداد علمی شرکت نمایند.

شایان ذکر است این اولین کرسی ترویجی است که توسط اعضا هیأت علمی دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.

korsi