دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

  • به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه در بیست و پنجمین نشست هیات ممیزه دانشگاه به تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۷، با ارتقای مرتبه سه نفر از اعضأ هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری موافقت شد. اسامی اساتید به شرح زیر است:
  •  دکتر علی اکبر افراسیاب پور از دانشکده علوم انسانی به درجه دانشیاری 
  • دکتر اعظم انارکی فیروز از دانشکده علوم پایه به درجه دانشیاری
  •  دکتر عباس صدری از دانشکده علوم انسانی به درجه دانشیاری
  • برای ایشان  از خداوند متعال آرزوی توفیقات روز افزون داریم.