دبير هيات مميزه دانشگاه خبر داد

ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هيات علمي دانشگاه

  • به گزارش روابط عمومي و به نقل از دبير هيات مميزه دانشگاه در بیست و پنجمین نشست هیات ممیزه دانشگاه به تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۷، با ارتقای مرتبه سه نفر از اعضأ هيات علمي دانشگاه به مرتبه دانشياري موافقت شد. اسامي اساتيد به شرح زیر است:
  •  دكتر علی اکبر افراسیاب پور از دانشكده علوم انسانی به درجه دانشياري 
  • دكتر اعظم انارکی فیروز از دانشكده علوم پایه به درجه دانشياري
  •  دكتر عباس صدری از دانشكده علوم انسانی به درجه دانشياري
  • براي ايشان  از خداوند متعال آرزوي توفيقات روز افزون داريم.