دبير هيات مميزه دانشگاه خبر داد

ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومي و به نقل از دبير هيات مميزه دانشگاه، در بیست و ششمین نشست هیات ممیزه دانشگاه به تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷، با ارتقای مرتبه سه نفر از اعضأ هيات علمي به مرتبه دانشياري موافقت شد. اسامي اساتيد به شرح زیر است:

  • دکتر ابوالفضل سلطانی از دانشکده مهندسی عمران به مرتبه دانشیاری
  • دکتر جلال ولی الهی از دانشکده علوم پایه به مرتبه دانشیاری
  • دکتر معصومه قلخانی از دانشکده علوم پایه به مرتبه دانشیاری

شایان ذکر است دکتر مرتضی سمیعی سمرقندی و دکتر اشرف السادات شکرباغانی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز به مرتبه دانشیاری ارتقا پیدا کردند.

براي ايشان از خداوند متعال آرزوي توفيقات روز افزون داريم.