دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، در بیست و ششمین نشست هیات ممیزه دانشگاه به تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷، با ارتقای مرتبه سه نفر از اعضأ هیات علمی به مرتبه دانشیاری موافقت شد. اسامی اساتید به شرح زیر است:

  • دکتر ابوالفضل سلطانی از دانشکده مهندسی عمران به مرتبه دانشیاری
  • دکتر جلال ولی الهی از دانشکده علوم پایه به مرتبه دانشیاری
  • دکتر معصومه قلخانی از دانشکده علوم پایه به مرتبه دانشیاری

شایان ذکر است دکتر مرتضی سمیعی سمرقندی و دکتر اشرف السادات شکرباغانی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز به مرتبه دانشیاری ارتقا پیدا کردند.

برای ایشان از خداوند متعال آرزوی توفیقات روز افزون داریم.