دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری انجمن رمز ایران برگزار میکند:

محورهای همایش

مبانی رمزشناسی
پیاده­ سازی الگوریتم­های رمزنگاری و حملات مرتبط
امنیت شبکه
پروتکل های امنیتی
امنیت رایانش
مهندسی امنیت و امنیت خدمات الکترونیکی
نهان سازی اطلاعات
جرم یابی در فضای مجازی
امنیت زیرساخت های حیاتی و حساس کشور (محور علمی-ترویجی)

محورهای همایش
برگزار کنندگان: دانشگاه علم و صنعت ایران.
انجمن رمز ایران.
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲ بهمن ۱۳۹۸ (فراخوان اول)
تاریخ برگزاری همایش: ۱۹ و ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
سایت همایش: iscisc2020.iust.ac.ir/Home
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۲۱۷۳۲۲۵۴۱۵
آدرس دبیرخانه: تهران – میدان رسالت – خیابان هنگام – خیابان دانشگاه – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده ریاضی
محل برگزاری: تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران