دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در میان دانشگاه‌های اثرگذار سال ۲۰۲۱، در نظام رتبه‌بندی تأثیر تایمز

به گزارش دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، به استناد اعلام موسسه معتبر بین المللی تایمز “TIMS”، در خصوص رتبه بندی دانشگاه های تاثیر گذار در سال ۲۰۲۱   “ IMPACT RANKING “، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای نخستین بار همراه بیست و هفت دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه‌های تاثیر گذار دنیا در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.

دکتر مجتبی قربانی، با اعلام این خبر افزود، رتبه بندی تایمز تاثیر (دانشگاه های موثر) به ارزیابی اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی دانشگاه ها به منظور تحقق توسعه پایدار توسط موسسات آموزش عالی، می‌پردازد. مؤسسه تایمز در خصوص این رتبه‌بندی، با توجه به سه حوزه تحقیق، توسعه و نظارت به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها می‌پردازد. معیارهای رتبه‌بندی حوزه تحقیق از اطلاعات ارائه شده توسط “Elsevier”، حاصل شده است.
ایشان در خصوص نحوه ارزیابی توسعه دانشگاه در این عرصه افزودند، در حوزه توسعه از شواهد و مدارکی که از سوی دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف پایداری ارائه شده، استفاده می-شود. همچنین ارزیابی هر هدف شامل شاخص‌ها و سنجه های اختصاصی است که از آنها برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده می‌شود.

دکتر قربانی در مورد تاریخچه این رتبه بندی توضیح دادند: این رتبه بندی برای اولین بار سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند.

ایشان افزودند: بر اساس معیارهای نظام بین المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با ۳ هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نظام بین المللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک از اهداف را در روش‌شناسی خود تشریح کرده است. داده‌های استفاده شده در این رتبه بندی مربوط به اخیرترین سال تحصیلی بوده است.

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه ادامه دادند: در نسخه سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۲۴۰ دانشگاه از ۹۸ کشور جهان بررسی شده‌اند. همچنین ۲۷ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌ها ۲۰۲۱ حضور دارند.که دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های اثرگذار تایمز با کسب امتیاز ۳۴٫۵ از ۱۰۰ امتیاز، در بازه رتبه‌ای +۱۰۰۰ در میان دانشگاه‌های جهان قرار گرفته است. این دانشگاه  در ۱۲ شاخص از نظام تاثیرگذاری تایمز تاثیر موفق به کسب رتبه شده است. در شاخص آموزش باکیفیت که از اصلی‌ترین اهداف دانشگاه است، دانشگاه شهید رجایی رتبه ۶۰۱-۸۰۰ را کسب کرده است. در شاخص مصرف مسئولانه و بازیافت، رتبه ۳۰۱-۴۰۰ جهان را کسب کرده است.

خاطر نشان می گردد:

«دانشگاه شهید رجایی در سال ۲۰۲۱ برای نخستین بار در این نظام رتبه بندی شرکت کرد و در رتبه بندی بین المللی دانشگاه‌های جهان قرار گرفت»

 

 

کد خبر: ۱۴۰۰۰۱۰۳۰۱