قرار گیری دانشگاه شهید رجایی در جمع دانشگاه‌های برتر جوان دنیا برای اولین بار

به گزارش دفتر همکاری‌های علمی و روابط بین‌المل دانشگاه، براساس اعلام موسسه تایمز، دانشگاه شهید رجایی در بین دانشگاه های معتبر و برتر جوان دنیا در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.

دکتر قربانی مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی در این خصوص گفت: نظام رتبه‌بندی تایمز از سال ۲۰۱۲ فهرست دانشگاه‌های‌ برتر جوان با قدمتی زیر ۵۰ سال را منتشر می‌کند که دانشگاه شهید رجایی در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱ برای اولین بار در دسته (۳۵۰ – ۳۰۰) این فهرست قرار گرفت.

آقای دکتر قربانی اظهار داشت: رتبه‌بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین‌المللی برای انجام مقایسه‌های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. وی افزود، نظام رتبه بندی تایمز هر ساله براساس پایش جهانی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آنها را در زیر گروه های مختلف طبقه بندی و رتبه بندی می نماید عناوین این رتبه بندی ها شامل:

  • رتبه بندی جهانی دانشگاه،
  • رتبه بندی بر اساس قاره ای که دانشگاه در آن قرار گرفته است،
  • رتبه بندی بر اساس شاخص قدمت دانشگاه(جوان بودن)،
  • رتبه بندی بر اساس شاخص های پایداری،
  • رتبه بندی بر اساس تاثیر دانشگاه  و …

که خوشبختانه دانشگاه شهیدرجایی برای اولین بار در تمامی این رتبه بندی ها وارد شده و جایگاه نسبتاً مناسبی را نیز اخذ نموده است.

خاطر نشان می گردد، قرار گرفتن در جمع دانشگاه‌های برتر چهار نظام بین‌المللی و رتبه‌بندی جهانی و قرار گرفتن در رتبه ۱۰ دانشگاه‌های جامع کشور، انتخاب ۶ عضو هیات علمی به عنوان دانشمندان ۲ درصد برتر جهان، از دیگر افتخارات دانشگاه شهید رجایی است.

 

منبع اصلی خبر

 

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

 

کد خبر: ۱۴۰۰۰۳۰۲۰۱