دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار کرد

jashn3saleh

 

همزمان با شب مبعث رسول گرامی اسلام و هفته گرامیداشت مقام شامخ معلم، در مراسمی از اساتید نمونه دانشگاه در سال ۱۳۹۵ تجلیل گردید. در این مراسم از آقای دکتر محمد رضا امام جمعه دانشیار گروه علوم تربیتی به عنوان استاد نمونه دانشگاه تقدیر به عمل آمد. همچنین از آقای دکتر بهرام صالح صدق پور به عنوان مدیر گروه آموزشی نمونه دانشگاه تقدیر گردید.