:دانشکده کامپیوتر برگزار می کند

"کارگاه آموزشی"نگارش و انتشار مقالات پژوهشی

«ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی»

مدرس :دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان

زمان:سه شنبه 1398/10/3 ساعت 12

مکان :سالن اجتماعات دانشکده کامپیوتر