دکتر منیره اکبری مجد آبادنو

استادیار گروه رياضي

تلفن تماس: ۲۲۹۷۰۰۶۰ داخلی ۲۵۱۶

فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۵

ایمیل: akbari@srttu.edu

تحصیلات

مقطع دانشگاه سال اخذ
1 فوق ليسانس-ریاضی محض دانشگاه صنعتی شریف 1369
2 دكتري-ریاضی محض دانشگاه صنعتی شریف 1383
3 ليسانس -ریاضی محض دانشگاه تهران 1366

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

زمینه تحقیقاتی
1 سیستم های دینامیکی

دروس تدریس شده

عنوان درس مقطع تاریخ شروع تاریخ پایان
1 ریاضیات عمومی
2 معادلات دیفرانسیل
3 آنالیزریاضی
4 مبانی ریاضی
5 توابع مختلط
6 مبانی هندسه
7 آشنایی با سیستمهای دینامیکی
8 هندسه منیفلد
9 دستگاه های دینامیکي

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

عنوان مقاله نویسندگان سال چاپ توضیحات فایل
1 Hyperboliciy of the family f_(c )(x)=c (x-x3/3) Monireh Akbari & Maryam Rabii 2011 pdf
2 Integrability and closedness of holomorphic one-forms Monireh Akbari 2003 pdf
3 Hyperbolicity of the family fc(x)=c(x-x3/3) Monireh Akbari ; Maryam Rabii ۲۰۱۱ Iranian Jornal of Mathematical Sciences and Information Vol.6 , NO.1 (2011) , pp 53-58 pdf
4 مجموعه مقالات علمی اولین کنگره pdf
5 تلاش خواجه نصیرالدین طوسی برای اثبات اصل پنجم اقلیدس منیره اکبری اسفند ۱۳۸۷ همایش بین المللی خواجه نصیرالدین طوسی pdf
6 رویه های عمود بریک برگ بندی درCP2 منیره اکبری شهریور ۱۳۸۶ کنفرانس ریاضی ایران pdf
7 Integrability and closedness of Holographic one -forms منیره اکبری 2003 formsinternational mathematical journalsvol.4- no.5 pdf

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

عنوان مقاله ارائه مکان برگزاری فایل
1 حکیم عمر خیام و اصل پنجم اقلیدس 1391 سومین سمینار تاریخ ریاضی- بناب pdf
2 آشوب مقاوم در یک خانواده از نگاشت های بازگشتی 1391 چهل وسومین کنفرانس ریاضی ایران-jتبریز pdf
3 نتایجی از قضیه شارکوفسکی و تعمیمی از آن 1391 چهل وسومین کنفرانس ریاضی ایران-jتبریز pdf
4 Structural stability of the cubic family ۲۰۱۱ 6th Seminar on Geometry and Topology,217-220 pdf
5 The dynamics of the family f_λ (x)=λ sin⁡x ۲۰۱۱ 42th Annual Iranian Mathematics Conference,1243-1245, pdf
6 رویه های عمود بر یک برگ بندی در CP2 ۱۳۸۶ کنفرانس ریاضی -زنجان pdf
7 تلاش خواجه نصیر الدین طوسی برای اثبات اصل پنجم اقلیدس ۱۳۸۷ اولین کنگره بین المللی خواجه نصیر الدین طوسی pdf

سمینارهای علمی

عنوان سمینار محل برگزاری تاریخ برگزاری
1 تلاش خواجه نصيرالدين طوسي براي اثبات اصل پنجم اقليدس همایش بین المللی خواجه نصیرالدین طوسی اسفند ۱۳۸۷
2 آشنايي باسيستمهاي ديناميکي سمینارهای گروه ریاضی دانشگاه فروردین ۱۳۸۷
3 رويه هاي عمود بريک برگ بندي درCP2 کنفرانس ریاضی ایران شهریور ۱۳۸۶

پایان نامه های تحت راهنمایی و راهنمایی شده

عنوان پایان نامه مقطع نقش استاد دانشکده سال
1 قضيه شارکوفسکی کارشناسی ارشد استاد راهنما شهيد رجايی آذر ۱۳۸۹
2 انشعاب در سيستم های ديناميکی يک بعدی گسسته کارشناسی ارشد استاد راهنما شهيد رجايی آذر ۱۳۸۹
3 تناوب و آشوب کارشناسی ارشد استاد راهنما شهيد رجايی بهمن ۱۳۸۹
4 مشتق شوارتزی منفي و نتايج آن کارشناسی ارشد استاد راهنما شهيد رجايی بهمن ۱۳۸۹

پروژه های تحقیقاتی و صنعتی انجام شده و در حال اجرا

عنوان پروژه سال دانشکده
1 بررسی خواص هندسی دستگاه های ديناميکی گسسسته يک بعدی مهر ۱۳۸۹