barghhh

 تاریخچه دانشکده علوم پایه
دانشکده علوم پايه در سال 1375 با پذيرش200 دانشجو در رشته رياضي و فيزيک آغاز به کار کرد.
همچنين اعضاي هيات علمي اين دانشکده در زمينه راه اندازي رشته هاي آموزش علوم پايه پيشگام بوده اند. هم اکنون اين دانشکده داراي سه گروه شيمي، فيزيک و رياضي می باشد.