جداول ویرایش شوند

a آزمایشگاه کامپیوتر عمومی
  عنوان درس :
  شماره درس : 
  نام استاد :
 ایمیل استاد :
  زمان برگزاری : روز و ساعت

 

a آزمایشگاه کامپیوتر عمومی
  عنوان درس :
  شماره درس : 
  نام استاد :
 ایمیل استاد :
  زمان برگزاری : روز و ساعت

 

a آزمایشگاه کامپیوتر عمومی
  عنوان درس :
  شماره درس : 
  نام استاد :
 ایمیل استاد :
  زمان برگزاری : روز و ساعت

 

 

a آزمایشگاه کامپیوتر۱
دکتر دکتر
۲۲۹۷۰۰۰۶ ۲۲۹۷۰۰۰۶
دستور کار آزمایشگاه test@srttu.edu
آزمایش های قابل ارائه: طراحی صفحات وب، گرافيک کامپيوتری
آدرس

 

a آزمایشگاه کامپیوتر۲
دکتر دکتر
۲۲۹۷۰۰۰۶ ۲۲۹۷۰۰۰۶
دستور کار آزمایشگاه test@srttu.edu
آزمایش های قابل ارائه: پايگاه داده ها، سيستم عامل، انتقال داده ها، شبکه های کامپيوتری
آدرس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.