ردیف گروه کارشناسی پیوسته کارشناسی نا پیوسته کارشناسی ارشد دکتری
۱ حرارت و سیالات  حرارت و سیالات  تبدیل انرژی
۲ مکانیک خودرو خودرو خودرو  سیستم محرکه خودرو
۳ ساخت و تولید ساخت و تولید ماشین ابزار،

قالب سازی،

ریخته گری

 ساخت و تولید  ساخت و تولید
۴ متالورژی و مواد متالوژی صنعتی  متالورژی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
۵ طراحی جامدات طراحی جامدات نقشه کشی صنعتی  طراحی جامدات  طراحی کاربردی