حسن جعفری
دانشیار
jafari_h @ yahoo.com
رزومه فارسي / انگليسي
امیر عابدی
استادیار
amirabedi @ sru.ac.ir
رزومه
scan0001سيد محمود فاطمي
استادیار
mfatemi @ ut.ac.ir
رزومه فارسی / English
سید مهدی میر اسماعیلی
دانشيار
S.m.miresmaili @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
بهرام نامی
دانشيار
bnami56 @ gmail.com
رزومه فارسي / انگليسي
حسین کلانتر نیستانکی
مدرس
h.kalantar @ sru.ac.ir
رزومه
سروش پرویزی
استادیار
parvizi@ sru.ac.ir
رزومه
محمدرضا کریمی
مدرس
Mrkarimi @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
علیرضا رهبری
استادیار
ar.rahbari @ gmail.com
رزومه
Scopus Preview
محمدرضا علی گودرز
دانشیار
maligoodarz @ sru.ac.ir
رزومه
Scopus Preview
کریم مقصودی مهربان
دانشيار
K.maghsoudi @ sru.ac.ir
رزومه
Scopus Preview

Google Scholar

ميراعلم مهدی
استادیار
Miralam_mahdi @ yahoo.com
رزومه
Scopus Preview
مصطفی ورمزیار
استادیار
varmazyar.mostafa @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
Scopus Preview

Google scholar

Khosroabadiمهندس محمد خسروآبادي
مدرس بازنشسته
scan0011ولی اله پناهی زاده
استادیار
v.panahizadeh @ sru.ac.ir
رزومه فارسی / انگلیسی
Scopus Preview

Google Scholar

Dr. hosseinpour
محمد حسین‌پور
دانشيار
m.hoseinpour @ sru.ac.ir
رزومه
سید رضا حمزه لو
استادیار
rehamzeloo @ aut.ac.ir
رزومه
Scopus Preview

Google Scholar

امیر رفاهی اسکوئی
استادیار
amir.refahi @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
Scopus Preview

Google Scholar

محمد مراد شیخی
دانشیار
M_sh_1971 @ yahoo.com
رزومه
Scopus Preview
محمد مقداد فلاح
استادیار
meghdad.fallah @ gmail.com
رزومه

Google Scholar

قباد میرزاوند
مدرس
ghmidanadlepi @ yahoo.com
رزومه
سيد محمد طباطبايي لطفي
استادياربازنشسته
مهندس علي اصفيا
مدرس بازنشسته
مهندس هادي ايماني
مدرس بازنشسته
مهندس خداداد حكم آبادي
مدرس بازنشسته
مهندس سيد محمد موسوي نيا
مدرس بازنشسته
شعبان علیاری شوره دلی
استادیار
sh_alyari @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
علی فرهادی
مربی
a.Farhadi @ sru.ac.ir
رزومه
سید محمدحسین مصباحی بیگدلی
مربی
mesbahi @ sru.ac.ir
رزومه
arash-mohammadi
آرش محمدی
استادیار
amohammadi @ dena.kntu.ac.ir
رزومه فارسي /انگليسي

Google Scholar

علی میرمحمدی
استادیار
mirmohammadi.ali @ gmail.com
رزومه فارسي / انگليسي
Scopus Preview

Google Scholar