محمدرضا علی گودرز
دانشیار
maligoodarz @ sru.ac.ir
رزومه
Scopus Preview
کریم مقصودی مهربان
دانشيار
K.maghsoudi @ sru.ac.ir
رزومه
Scopus Preview

Google Scholar

ميراعلم مهدی
استادیار
Miralam_mahdi @ yahoo.com
رزومه
Scopus Preview
مصطفی ورمزیار
استادیار
varmazyar.mostafa @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
Scopus Preview

Google scholar

scan0011 ولی اله پناهی زاده
استادیار
v.panahizadeh @ sru.ac.ir
رزومه فارسی / انگلیسی
Scopus Preview

Google Scholar

Dr. hosseinpour
محمد حسین‌پور
دانشيار
m.hoseinpour @ sru.ac.ir
رزومه
امیر رفاهی اسکوئی
استادیار
amir.refahi @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
Scopus Preview

Google Scholar

محمد مراد شیخی
دانشیار
M_sh_1971 @ yahoo.com
رزومه
Scopus Preview
محمد مقداد فلاح
استادیار
meghdad.fallah @ gmail.com
رزومه

Google Scholar

قباد میرزاوند
مدرس
ghmidanadlepi @ yahoo.com
رزومه
Ashena
فرامرز آشنای قاسمی
دانشیار
f.a.ghasemi @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
Scopus Preview

Google Scholar

محمدرضا ارباب تفتی
استادیار
mr.tafti @ gmail.com
رزومه فارسي / انگليسي
Scopus Preview

Google Scholar

علی رحمانی هنزکی
استادیار
a.rahmani @ sru.ac.ir
رزومه
Scopus Preview

Google Scholar

shahgholi-f مجید شاه قلی
استادیار
Majid.shahgholi @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
Scopus Preview

Google Scholar

saeidi
محمدامین سعیدی
استادیار
amin_saeedi@sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
شعبان علیاری شوره دلی
استادیار
sh_alyari @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
علی فرهادی
مربی
a.Farhadi @ sru.ac.ir
رزومه
سید محمدحسین مصباحی بیگدلی
مربی
mesbahi @ sru.ac.ir
رزومه
arash-mohammadi
آرش محمدی
استادیار
amohammadi @ dena.kntu.ac.ir
رزومه فارسي /انگليسي

Google Scholar

علی میرمحمدی
استادیار
mirmohammadi.ali @ gmail.com
رزومه فارسي / انگليسي
Scopus Preview

Google Scholar

حسن جعفری
دانشیار
jafari_h @ yahoo.com
رزومه فارسي / انگليسي
امیر عابدی
استادیار
amirabedi @ sru.ac.ir
رزومه
scan0001 سيد محمود فاطمي
استادیار
mfatemi @ ut.ac.ir
رزومه فارسی / English
سید مهدی میر اسماعیلی
دانشيار
S.m.miresmaili @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
بهرام نامی
دانشيار
bnami56 @ gmail.com
رزومه فارسي / انگليسي
حسین کلانتر نیستانکی
مدرس
h.kalantar @ sru.ac.ir
رزومه
سروش پرویزی
استادیار
parvizi@ sru.ac.ir
رزومه

 

دکتر غلامحسن پایگانه    siteدكتر پايگانه
دانشیار بازنشسته
گروه جامدات
مهندس کریمی
مدرس بازنشسته
گروه حرارت و سیالات

 

مهندس خسروآبادی    khosroabadi-237x300
مدرس بازنشسته
گروه حرارت و سیالات

 

مهندس اصفیا
مدرس بازنشسته
گروه ساخت و تولید

 

مهندس حکم آبادی
مدرس بازنشسته
گروه ساخت و تولید

 

مهندس موسوی نیا
مدرس بازنشسته
گروه ساخت و تولید

 

 

دکتر طباطبایی
استادیار بازنشسته
گروه ساخت و تولید