برخي از افتخارات علمی پژوهشی در سطح ملی و بين المللی

 

  • طراحي وساخت خودرو الکتريکي وکسب رتبه سوم درسطح دانشگاه هاي کشور سال 88
  • ثبت 28 اختراع توسط اساتيد و دانشجويان
  • برگزاری دوره مسابقات پل ماکارونی در دانشگاه
  • برگزاری اولین دوره مسابقات طراحی و ساخت راکت آبی