• برگزاری جلسه طوفان فکری

   برگزاری جلسه طوفان فکری

   طبق برنامه ریزی انجام شده توسط رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دکتر علی گودرز برگزاری جلسه طوفان فکری آغاز شد در …
   طبق برنامه ریزی انجام شده توسط رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دکتر علی گودرز برگزاری جلسه طوفان فکری آغاز شد در …ادامه خبر »
  • بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از شرکت OTEC

   بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از شرکت OTEC

   با هماهنگی دکتر علی گودرز رئیس دانشکده مهندسی مکانیک ترتیب بازدید دانشجویان دانشکده از شرکت OTEC (شرکت توربو کمپرسور نفت …
   با هماهنگی دکتر علی گودرز رئیس دانشکده مهندسی مکانیک ترتیب بازدید دانشجویان دانشکده از شرکت OTEC (شرکت توربو کمپرسور نفت …ادامه خبر »
  • برگزاری دومین جلسه با حضور جمعی دیگر از دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی مکانیک

   برگزاری دومین جلسه با حضور جمعی دیگر از دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی مکانیک

   در روزدوشنبه مورخ 98/8/13 دومین جلسه با جمعی از دانشجویان دکتری دانشکده با حضور دکتر علی گودرز رئیس دانشکده مهندسی مکانیک …
   در روزدوشنبه مورخ 98/8/13 دومین جلسه با جمعی از دانشجویان دکتری دانشکده با حضور دکتر علی گودرز رئیس دانشکده مهندسی مکانیک …ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME