• برگزاری مصاحبه دکترا

   برگزاری مصاحبه دکترا

   طبق برنامه زمان بندی شده دانشگاه، مصاحبه دکترا در روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ 02//98/04 و98/04/04 برگزار گردید. این …
   طبق برنامه زمان بندی شده دانشگاه، مصاحبه دکترا در روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ 02//98/04 و98/04/04 برگزار گردید. این …ادامه خبر »
  • برگزرای جلسه تکریم و معارفه رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

   برگزرای جلسه تکریم و معارفه رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

   در حاشیه جلسه شورای دانشگاه مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید دانشکده مهندسی مکانیک انجام شد در این جلسه از …
   در حاشیه جلسه شورای دانشگاه مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید دانشکده مهندسی مکانیک انجام شد در این جلسه از …ادامه خبر »
  • برگزاری امتحانات پایان ترم

   برگزاری امتحانات پایان ترم

   امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از تاریخ 98/03/18 لغایت98/03/29  با همکاری همکاران دانشکده برگزار گردید.
   امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از تاریخ 98/03/18 لغایت98/03/29  با همکاری همکاران دانشکده برگزار گردید.ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME