حمیدرضا تقی یاری
دانشیار
htaghiyari @ sru.ac.ir
رزومه فارسی/En

94 (3)

حسین رنگ آور
دانشیار(بازنشسته)
rangavar @ sru.ac.ir
رزومه فارسی / English
آیسونا طلایی
استادیار
atalaei @ sru.ac.ir
رزومه
پانته‌آ عمرانی
استادیار
Pantea.omrani @ sru.ac.ir
رزومه فارسی / English

94 (6 )

محمد غفرانی
استاد
ghofrani @ sru.ac.ir
رزومه فارسی/English
khaliliper سعید خلیلی
استاديار
s.khalili88@gmail.com
رزومه فارسی / English
علیرضا ذاکری
استاديار
zakeri@sru.ac.ir
رزومه فارسی / English
محمد ساکی زاده
استادیار
test@sru.ac.ir
رزومه فارسی/English
اسحاق شایگان
مدرس
test@sru.ac.ir
رزومه
فائزه فاضلی
دانشیار
fazeli@sru.ac.ir
رزومه:فارسی/انگلیسی
جلال ولی الهی
دانشیار
jvaliallahi@sru.ac.ir
رزومه فارسی / English
سروش پرویزی
استادیار
parvizi@ sru.ac.ir
رزومه فارسی / English
حسن جعفری
دانشیار
jafari_h @ yahoo.com
رزومه فارسي / انگليسي
امیر عابدی
استادیار
amirabedi @ sru.ac.ir
رزومه فارسی / English
fatemiper-1 سيد محمود فاطمي
استادیار
mfatemi@sru.ac.ir
رزومه فارسی / English
photo5766950157567503382 حسین کلانتر نیستانکی
مدرس
h.kalantar @ sru.ac.ir
رزومه
سید مهدی میر اسماعیلی
دانشيار
S.m.miresmaili @ sru.ac.ir
رزومه فارسي / انگليسي
بهرام نامی
دانشیار
bnami56 @ gmail.com
رزومه فارسي / انگليسي