• مراسم بزرگداشت روز معلم دانشجویان تعهد دبیری

   مراسم بزرگداشت روز معلم دانشجویان تعهد دبیری

   دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین خبر داد
     دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراسم بزرگداشت روز معلم، دانشجویان تعهد دبیری دانشکده …ادامه خبر »
  • انتشار دومین مقاله پراستناد از پروژه ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیت‌ها

   انتشار دومین مقاله پراستناد از پروژه ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیت‌ها

   دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین خبر داد
   انتشار دومین مقاله پراستناد از پروژه ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیت‌های زمینه دی‌بورید زیرکونیم با افزودن ذرات کاربید سیلیسیم …ادامه خبر »
  • مراسم تودیع و معارفه سرپرستی معاونت آموزشی

   مراسم تودیع و معارفه سرپرستی معاونت آموزشی

   دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین خبر داد
   مراسم تودیع و معارفه معاونت آموزشی دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور ریاست محترم …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  contact_us

  تلفن: 22970047
  فکس: 22970047
  ریاست: 2328
  معاون آموزشی: 2328
  معاون فنی : 2328
  آموزش کارشناسی : 2590
  آموزش کارشناسی ارشد : 2591
  آبدارخانه : 2617
  مدیریت گروه های آموزشی : 2642

  magazin

  jafari1

  books

  abedi1