پیمان نادری

دانشیار

Untitled

ایمیل: p.naderi At srttu.edu

تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۷۰۰۰۶

فکس: ۰۲۱-۲۲۹۷۰۰۰۶

گروه: قدرت

English resume

زمینه های پژوهشی

مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای دینامیکی

ماشینهای الکتریکی

دینامیک سیستمهای قدرت

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد برق قدرت -دانشگاه شهید چمران اهواز-۱۳۸۱

دکتری برق قدرت- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-۱۳۸۸

 

سوابق اجرایی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق- از آبان ماه ۱۳۹۲

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

مدیر احرایی مجله JECEI

داوری مجلات

انتشارات IEEE

انتشارات Elsevier

انتشارات Tylor & Francis

مجلات داخلی و کنفرانسهای مهندسی برق داخلی

 

 

جوایز

پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه شهید رجایی در سال ۱۳۹۴

مقالات مجلات

P. Naderi, F. Fallahi,”Eccentricity fault diagnosis in three-phase-wound-rotor induction machine using numerical discrete modeling method“, INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING: ELECTRONIC NETWORKS, DEVICES AND FIELDS, Wiley, vol.27, 2016.

P. Naderi, “Inter-turn short-circuit fault detection in saturable squirrel-cage induction motor using magnetic equivalent circuit model“, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, COMPEL, vol.35, 2016.

P. Naderi, “Torque/current spectral analysis for healthy and eccentricity faulty synchronous reluctance machine using mathematical modeling“, INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS-Wiley, vol.26, 2016.

P. Naderi, A. Shiri, “Torque/current spectral analysis for healthy and eccentricity faulty synchronous reluctance machine using mathematical modeling“, ACES JOURNAL, vol.30, 2015.

P. Naderi, “Eccentricity Fault Diagnosis and Torque Ripple Analysis of a Four-pole Synchronous Reluctance Machine in Healthy and Faulty Conditions“, Electric Power Components and Systems-Francis and Tylor, vol.43, 2015

P. Naderi, Slot Numbering and Distributed Winding Effects Analysis on the Torque/Current Spectrum of Threephase Wound-rotor Induction Machine Using Discrete Modeling Method, Electric Power Components and Systems-Francis and Tylor, vol.43, 2015

P. Naderi, “Distributed Generation, Using Battery/Photovoltaic System: Modeling and Simulation With Relative Controller Design”, Journal of Solar Energy Engineering-ASME, vol. 135, May 2013. vol.43, 2015.

P. Naderi, M. Azizianfard, “ A Fuel Cell/Battery Hybrid Vehicle Modeling and Power Management/Regenerative Braking Controller Design“, Journal of Fuel Cell Science and Technology-ASME, vol. 10, February 2013.

P. Naderi, A. Farhadi, “ NON-DRIVEN WHEELS APPLICATION FOR INTELLIGENT MULTI-OBJECTIVE CONTROL OF HYBRID VEHICLES“, International Journal of Robotics and Automation-ACTAPRESS, vol.27, 2012

۱۰ A novel controlling method for the superconducting magnetic energy
storage system as a distributed generation source; full modelling,
design and simulation
P. NaderiM. R. Alizadeh International Journal of Sustainable
Energy- Francis and Tylor
Vol. 33March 2013 Scopus
۱۱ A novel structure proposal for distributed generation
using SMES and PV system with relative controllers
design
P. NaderiF. Fallahi Energy Systems-Springer Vol. 62014 Scopus
۱۲ Intelligent braking system for stability enhancement
of vehicle braking, using fuzzy logic controllers
P. NaderiS. Sharouni Int. J. Vehicle Safety-Inderscience Vol. 6, No. 4, 2013 Scopus
۱۳ Driving/regeneration and stability enhancement
of 4WD hybrid vehicles, using multi-stage fuzzy
controller
P. NaderiZ. Salarvand Int. J. Vehicle Safety-Inderscience Vol. 7, No. 2, 2014 Scopus
۱۴ FULL MODELLING ANDSIMULATION
OF FUEL-CELL/BATTERY HYBRID
VEHICLE AND POWER MANAGEMENT
CONTROLLER DESIGN
P. NaderiR. Ghandehari International Journal of Modelling and Simulation-Fancis and Tylor Vol. 33, No. 1, 2013 Scopus
۱۵ ارائه يك ساختار جديد به عنوان منبع توليد پراكنده بر مبناي سيستم ابررساناي ذخير ه ساز انرژي مغناطيسي
و سيستم فتوولتائيك با طراحي كنترل كنند ه هاي مربوطه
 پیمان نادری فصلنامه صنایع الکترونیک ایران دوره ۴ شماره ۳۱۳۹۳ علمی-پژوهشی
۱۶ مدلسازي و شبيه سازي سيستم فتوولتائيك-باتري متصل به
شبكه سراسري با طراحي كنترل كنن دههاي لازم
پیمان نادریسحر شارونی نشریه انرژی ایران دوره ۱۶شماره ۱ علمی-ترویجی جهان اسلام

[1]-P.Naderi, A. Dolatshah, “Eccentricity Fault Detection of A Salient-Pole Synchronous Machine Using Modified Winding Function Approaches and Finite Element Method, 7th PEDSTC Conference, 2016.

[۲]- A. Farhadi, H. Bakhtiari, P. Naderi, “MODELING AND SIMULATION OF FUELCELL/ BATTERY HYBRID VEHICLE AND POWER MANAGEMENT CNTROLLER DESIGN”, ۶th Iranian Fuel cell seminar. Tehran, 2013.
[۳]- P. Naderi, S. Sharooni, “Eccentricity Fault Diagnosis Studying for a Round Rotor Synchronous Machine”, ۳۰th Iranian international conference of Electrical Engineering (PSC 2015).
[۴]- P. Naderi, “Saturable Cage-Rotor Induction Machine Modeling by Nonlinear Magnetic Equivalent Circuit Method”, ۴۲th IEEE conference (IECON), 2016, Italy.

[۵]-پیمان نادری، سحر شارونی، “تشخیص خطای خروج از محور یک ماشین سنکرون قطب برجسته با استفاده از تئوری تعمیم یافته تابع سیم پیچی”، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان ۹۳

[۶]-پیمان نادری، فضل اله براتی، “طراحی کنترل کننده توان تزریقی به شبکه سراسری از منبع تولید پراکنده ترکیبی ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی و سیستم فتوولتائیک”، سی امین منفرانس بین المللی برق تهران، آبان ۹۴

[۷]-حمید رضا شعبانی، پیمان نادری، جاهد مرادی، “آنالیز تئوري ترکیبی مدال و مدلسازي زمان -گسسته، در بررسی اثر مقاومت سوئیچینگ روي اضافه ولتاژهاي کلیدزنی در خط انتقال فشار قوي دو مداره تبریز – زیاران”، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان ۱۳۹۲٫

[۸]- پیمان نادری، سحر شارونی، “بررسی تأثیر هارمونیک هاي مکانی در موتورهاي سنکرون مغناطیس دائم”، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان ۱۳۹۲٫

[۹]- مهدی جزینی، محمد رضا علیزاده، پیمان نادری، “بررسي اثر تغييرات شدت يونزاسيون در ژنراتور القايي مگنتوهيدروديناميك به روش المان محدود”، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان ۱۳۹۲٫

[۱۰]- جاهد مرادی، پیملن نادری، “عملكرد هوشمندانه كليدهاي وصل مجدد سه فاز از نقطه نظر اضافه ولتاژهاي گذرا و بررسي نوسانات گذراي ناشي از آن”، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان ۱۳۹۱٫

 

پروژه های پژوهشی

عنوان انجام دهندگان سال سفارش دهنده Comments
۱ طراحی و مدلسازی تفنگ کویلی  پیمان نادری ۱۳۹۲  دانشگاه شهید رجایی  طرح درون دانشگاهی
۲ تشخیص خطای خروج از محور در ماشینهای القایی با روتور سیم پیچی شده  پیمان نادری ۱۳۹۳  دانشگاه شهید رجایی طرح درون دانشگاهی
۳ جلیابی بهینه خازن جبرانساز در برخی فیدرهای فشار متوسط شهرستان ازنا پیمان نادری ۱۳۹۳ شرکت توزیع استان لرستان طرح برون دانشگاهی

کتاب ها

دروس تدریس شده

عنوان دانشکده آغاز پایان
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی برق ۱۳۹۰ تاکنون
دینامیک سیستمهای قدرت برق ۱۳۹۰ تاکنون
بررسی سیستمهای قدرت ۱ و ۲ برق  ۱۳۹۰  تا کنون
ماشینهای الکتریکی ۲ و ۳ برق ۱۳۹۰ تا کنون
مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ برق ۱۳۹۰ تا کنون