عکسقابلیت کاربریمساحت

(متر مربع)

نوع کفپوشعرض

(متر)

طول

(متر)

نام سالن
مسابقات داخلی، میزبانی مسابقات خارجی، برگزاری کلاسهای آموزشی و سانس تفریحی شنا44/433کاشی80/1680/25استخر 25 متری
مسابقات داخلی، میزبانی مسابقات خارجی، برگزاری کلاسهای آموزشی و سانس تفریحی شنا96/3019کاشی70/1080/16استخر آب درمانی
سانس تفریحی شنا3کاشی50/12حوضچه آب سرد
سانس تفریحی شنا5کاشی250/2جکوزی
سانس تفریحی شنا4/17کاشی48/35سونا بخار
سانس تفریحی شنا71/16چوب20/498/3سونا خشک
10سرامیک450/2اتاق ماساژ