sport3

  • روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   امضای تفاهم نامه همکاری بین معاونت سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه شهید رجائی
    امضای تفاهم نامه طرح مداخله دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق با همکاری معاونت سلامت و تندرستی وزارت آموزش …ادامه خبر »
  • برگزاری جلسه آشنایی با حقوق ورزشی با سخنرانی دکتر حسین آقایی نیا

   برگزاری جلسه آشنایی با حقوق ورزشی با سخنرانی دکتر حسین آقایی نیا

   دانشکده علوم ورزشی به منظور آشنایی با ویژگی ها و پیادهای حقوق در ورزش از جناب آقای دکتر حسین اقایی …
   دانشکده علوم ورزشی به منظور آشنایی با ویژگی ها و پیادهای حقوق در ورزش از جناب آقای دکتر حسین اقایی …ادامه خبر »
  • طرح پایش سلامت دانش آموزان شرکت کننده در پایگاه تابستانه دانشگاه شهید رجایی

   طرح پایش سلامت دانش آموزان شرکت کننده در پایگاه تابستانه دانشگاه شهید رجایی

   طرح پایش سلامت در مورد 120 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در پایگاه تابستانه در مرداد ماه 1398و شهریور ماه در …
   طرح پایش سلامت در مورد 120 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در پایگاه تابستانه در مرداد ماه 1398و شهریور ماه در …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  داخلی:2551
  farshidtahmasbi@yahoo.com