دانشکده مهندسی کامپیوتر

نخستین جشنواره پروژه های کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر، نخستین جشنواره پروژه های کارشناسی دانشکده در روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۷ با حضور اساتید راهنما و داوران محترم در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

photo_2019-02-04_09-56-10 photo_2019-02-04_10-09-05 photo_2019-02-04_10-15-12 photo_2019-02-04_10-15-17 photo_2019-02-04_10-15-22 photo_2019-02-04_10-08-48