دانشکده مهندسی کامپیوترخبر داد

دانشکده مهندسی کامپیوتر اقدام به تهیه و راه اندازی یک دستگاه سیستم حضور و غیاب بر اساس تصویر چهره کرده است. این سیستم که حاصل کار تحقیقاتی دانشجویان این دانشکده میباشد، امکان تشخیص زنده بودن تصویر ورودی را دارد و در صورتی که بجای فرد تصویر آن  در جلوی دوربین قرار داده شود، به کاربر اعلام خطا میدهد.

20181016_085216 20181016_085529