دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

رویداد اختتامیه بوت کمپ هوش مصنوعی در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. پروژه بوت کمپ هوش مصنوعی به سفارش شتابدهنده همتک و توسط پلتفرم نوآوری باز پرابلم با هدف توسعه کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی و همچنین ایجاد تیم‌های نوپا شروع به کار کرد و در روز اختتامیه با مشخص شدن تیم‌های برتر به پایان رسید.
اعضای تیم : امیرمحمد قریشی – محمدحسن ستاریان – محمد  قربانی
 hamtech