دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

مصاحبه متقاضیان فراخوان جذب بهمن ۹۷ در گرایش معماری سیستم های کامپیوتری روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۱۸ با حضور داوران خارجی و رئیس و اعضای محترم هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در دفتر ریاست  برگزار گردید.

photo_2019-06-08_09-55-07 photo_2019-06-08_09-55-15 photo_2019-06-08_09-55-22