دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

پیرو تعاملات و پیگیری های صورت گرفته توسط مسئولین دانشکده مهندسی کامپیوتر با دفتر نمایندگی یونیسف تعدادی از اقلام مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه سخت افزار و آزمایشگاه رباتیک به دانشکده اهدا گردید.