دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ در حاشیه جلسه شورای دانشگاه، از کارمندان نمونه سال جاری تقدیر به عمل آمد. اسامی کارمند نمونه دانشکده به شرح ذیل می باشد:

 

دانشکده کامپیوتر

  • آقای  محمد علی کاظمی